Αρ. ΓΕΜΗ 124604401000

Έργα

 

Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. συμμετέχει στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις ΤΠΔ και στην έκδοση πιστοποιητικού Διαλειτουργικότητας στα έργα :

 

Κατασκευή Επιδομής νέας σιδηρ. Γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη από Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 73+000, Σ.Σ. Πολυκάστρου, και ηλεκτροκίνηση (Α.Σ. 563)

Κατασκευή Επιδομής νέας σιδηρ. Γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη από Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 73+000, Σ.Σ. Πολυκάστρου, και ηλεκτροκίνηση (Α.Σ. 563)

Κατασκευή επιδομής παραλλαγής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη από Χ.Θ. 53+000 έως Χ.Θ. 73+000, επιδομής Σ.Σ. Πολυκάστρου, εργασίες ηλεκτροκίνησης, τηλεδιοίκηση ηλεκτροκίνησης στη νέα παραλλαγή και περίφραξη γραμμής (Α.Σ. 563) (ΤΠΔ  INF 1299 / 2014, ΤΠΔ ENE 1301 / 2014).

Ανάδοχος : ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E

Date

22 Μαϊος 2019

Tags

Έργα

 

logo footer

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 157 (2η είσοδος Έβρου 106), 115 27 Αθήνα

contact@euclidis.gr

+30 210 7489728