Αρ. ΓΕΜΗ 124604401000

Ευκλείδης Α.Ε

Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ, είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός με αριθμό ΝΒ 2782 και Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) με αριθμό πιστοποιητικού 1115.

Επιπλέον, η ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. είναι Ανεξάρτητος Αξιολογητής Ασφάλειας, διαπιστευμένος από τον Ε.ΣΥ.Δ. (Πιστοποιητικό διαπίστευσης Νο. 1203).
Αποτελεί Φορέα Επαλήθευσης της συμμόρφωσης των σιδηροδρομικών υποσυστημάτων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ), στηρίζοντας την λειτουργία του στις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17065:2012.

Επιπλέον αποτελεί Ανεξάρτητο Αξιολογητή Ασφάλειας (AsBo).
Η εταιρεία ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. αποτελεί Ορισμένο Φορέα (DeBo) για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους Εθνικούς Τεχνικούς Κανόνες για τον σιδηροδρομικό τομέα.

 

logo footer

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μιχαλακοπούλου 157 (2η είσοδος Έβρου 106), 115 27 Αθήνα

contact@euclidis.gr

+30 210 7489728